Untitled

Dokumenty


  
Otevřít složku Oprava části domu č. p. 4 doplnění položkového rozpočtu 1
Otevřít složku Dokončení dětské hřiště Oznámení o podpisu smlouvy 1
Otevřít složku Dotace - obnova kulturních památek 4
Otevřít složku Jednací řád zastupitelstva 1
Otevřít složku MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČICE 2
Otevřít složku Nabídka pozemků k náhradním restitucím 2
Otevřít složku Oznámení o podpisu smlouvy Dodávka techniky pro lesní hospodářství - Obec Vlčice 1
Otevřít složku Oznámení o zveřejnění 15
Otevřít složku OZV Obecně závazné vyhlášky 6
Otevřít složku Pověřenec pro ochranu osobních údajů 1
Otevřít složku PUBLICITA 8
Otevřít složku Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 3
Otevřít složku Rozpočet obce Vlčice, rozpočtová opatření 15
Otevřít složku Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko 14
Otevřít složku Smlouva o zápujčce MŠ Vlčice 2
Otevřít složku Smlouvy ke zveřejnění nad 50 tisíc Kč 5
Otevřít složku SMOJ - Sdružení měst a obcí Jesenicka 10
Otevřít složku Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlčice 1
Otevřít složku Usnesení Zastupitelstva obce 1
Otevřít složku Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 1
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouva §53 zák.200/90Sb. 2
Otevřít složku Veřejný profil zadavatele 0
Otevřít složku Vodné - porovnání položek pro výpočet ceny 2
Otevřít složku Výběrové řízení dodavatele opravy části domu č. p. 4, garáže a sklad 7
Otevřít složku Výroční zpráva obce Vlčice 1
Otevřít složku Záměr o pronájem prostor 0
Otevřít složku Záměr o pronájmu pozemků 0
Otevřít složku Záměr o převodu pozemků 0
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce 0
Otevřít složku Závěrečný účet 7
Otevřít složku Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2017 1

© 2007 - 2018 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti