Untitled

Dokumenty


  
Otevřít složku Výběrové řízení na dodavatele výměny veřejného osvětlení v obci Vlčice 9
Otevřít složku Výběrové řízení na sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Vlčice 1
Otevřít složku Dokončení dětské hřiště Oznámení o podpisu smlouvy 1
Otevřít složku Dokončení dětského hřiště ve Vlčicích smlouva s dodavatelem 1
Otevřít složku Jednací řád zastupitelstva 1
Otevřít složku Kupní smlouva traktor 1
Otevřít složku MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČICE 1
Otevřít složku Nabídka pozemků k náhradním restitucím 1
Otevřít složku Oznámení o podpisu smlouvy Dodávka techniky pro lesní hospodářství - Obec Vlčice 1
Otevřít složku Oznámení o zveřejnění 14
Otevřít složku OZV Obecně závazné vyhlášky 4
Otevřít složku PUBLICITA 8
Otevřít složku Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 3
Otevřít složku Rozpočet obce Vlčice 11
Otevřít složku Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko 12
Otevřít složku Smlouva o zápujčce MŠ Vlčice 2
Otevřít složku SMOJ - Sdružení měst a obcí Jesenicka 8
Otevřít složku Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlčice 1
Otevřít složku Usnesení Zastupitelstva obce 6
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouva §53 zák.200/90Sb. 2
Otevřít složku Veřejný profil zadavatele 0
Otevřít složku Vodné - porovnání položek pro výpočet ceny 1
Otevřít složku Volby do parlamentu ČR 2017 2
Otevřít složku Výroční zpráva za rok 2016 obce Vlčice 1
Otevřít složku Záměr o pronájem prostor 1
Otevřít složku Záměr o pronájmu pozemků 1
Otevřít složku Záměr o převodu pozemků 1
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce 0
Otevřít složku Závěrečný účet 3
Otevřít složku Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2016 1

© 2007 - 2017 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti