Untitled

Vlčická opona - vlčické ochotnické divadlo

Kořeny  vlčického ochotnického divadla zasahují až do  roku 1945, kdy byl spolek založen místními ochotníky.Sehráli několik divadelních her , nejen ve Vlčicích, ale i v okolních obcích.S malými přestávkami hráli do roku 1974.Poté se spolek rozpadl.

V roce 1999 byla na popud tehdejší starostky  p.Libuše Plhalové a zastupitelů obce činnost divadla obnovena: Na Štěpána toho ruku sehráli divadelní hru „Betlémská hvězda“.

V roce 2002 došlo k pojmenování divadla, název zní „Vlčická opona“.V tomto roce byla nastudována a sehrána hra „Jak se čert o princeznu pokoušel“.

r.2004  -
r.2004  -
r.2005  -
r.2006  -
r.2007  -
r.2009  -
r.2011  -

„O komtecse Julince a ševci Ondřejovi“.
Scénka z historie obce Vlčice  „Schaffgotsova pomsta „ ve spolupráci s šermíři z Uhelné
K 757 výročí založení obce byla znovu nastudována hra „Betlémská hvězda“ s novým hereckým obsazením.
„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“
„Madlenka z kovárny“
„Hrátky s čertem „
„Postel pro anděla“

Herecké obsazení se v průběhu let měnilo.V současné době máme herce nejen z Vlčic ale i ze Žulové a z Javorníku.
Režie p. Jiřina Králíková z Vlčic.


© 2007 - 2019 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti