Untitled

Dokumenty


  
Otevřít složku Nabídkové řízení Oprava budovy obecního úřadu ve Vlčicích 1. etapa 2
Otevřít složku Dokončení dětské hřiště Oznámení o podpisu smlouvy 1
Otevřít složku Aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 1
Otevřít složku Dotace - obnova kulturních památek 4
Otevřít složku Jednací řád zastupitelstva 1
Otevřít složku Komunitní centrum v obci Vlčice 12
Otevřít složku MATEŘSKÁ ŠKOLA VLČICE 4
Otevřít složku Nabídka pozemků k náhradním restitucím 2
Otevřít složku Oznámení o podpisu smlouvy Dodávka techniky pro lesní hospodářství - Obec Vlčice 1
Otevřít složku oznámení o podpisu smlouvy Komunitní centrum - vybavení 1
Otevřít složku Oznámení o zveřejnění 16
Otevřít složku OZV Obecně závazné vyhlášky 9
Otevřít složku Pověřenec pro ochranu osobních údajů 1
Otevřít složku PUBLICITA 8
Otevřít složku Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů 3
Otevřít složku Rozpočet obce Vlčice, rozpočtová opatření 31
Otevřít složku Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko 19
Otevřít složku Smlouva o zápujčce MŠ Vlčice 2
Otevřít složku Smlouvy ke zveřejnění nad 50 tisíc Kč 12
Otevřít složku SMOJ - Sdružení měst a obcí Jesenicka 16
Otevřít složku Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlčice 1
Otevřít složku Usnesení Zastupitelstva obce 3
Otevřít složku Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 1
Otevřít složku Veřejnoprávní smlouva §53 zák.200/90Sb. 2
Otevřít složku Veřejný profil zadavatele 0
Otevřít složku Vodné - porovnání položek pro výpočet ceny 2
Otevřít složku Volby do zastupitelstva obce Vlčice a senátu 5 a 6 října 2018 1
Otevřít složku Výroční zpráva obce Vlčice 2
Otevřít složku Záměr o pronájem prostor 0
Otevřít složku Záměr o pronájmu pozemků 3
Otevřít složku Záměr o převodu pozemků 4
Otevřít složku Zasedání zastupitelstva obce 1
Otevřít složku Závěrečný účet 8
Otevřít složku Zpráva o výsledku finančních kontrol 2

© 2007 - 2019 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti